טיולי כוכב


מדריך מוסמך דובר עברית ברומניה

טיולי כוכב מ–בוקרשט

מסלולים עד 400 ק”מ:

 1. בוקרשט – סיניה – בושטני – פרדיאל – ראשנוב – בראן – חזרה לבוקרשט
  אורך המסלול: כ -380 ק”מ
 2. בוקרשט – סיניה – בושטני – פרדיאל – ברשוב – חזרה לבוקרשט
  אורך המסלול: כ -390 ק”מ
 3. בוקרשט – פיטשטי – ארפו – סכר ואגם וידררו – קורטאה דה ארג’ש – חזרה לבוקרשט
  אורך המסלול: כ -375 ק”מ
 4. בוקרשט – סלניק פרחובה – סיניה – חזרה לבוקרשט
  אורך המסלול: כ -320 ק”מ

מסלולים מעל 400 ק”מ:

 1. בוקרשט – סיניה – בושטני – פרדיאל – ראשנוב – בראן – ברשוב – חזרה לבוקרשט
  אורך המסלול: כ -420 ק”מ
 2. בוקרשט – סלניק פרחובה – סיניה – בושטני – פרדיאל – ראשנוב – בראן – חזרה לבוקרשט
  אורך המסלול: כ -450 ק”מ

טיולי כוכב מ–ברשוב

 1. ברשוב – פרדיאל – בושטני –  סיניה – ראשנוב – חזרה לברשוב
  אורך המסלול: כ -120 ק”מ
 2. ברשוב – זרנשטי – בראן – ראשנוב – פוינה ברשוב – חזרה לברשוב
  אורך המסלול: כ -90 ק”מ
 3. ברשוב – פגראש – סיגישוארה – חזרה לברשוב
  אורך המסלול: כ -270 ק”מ
 4. ברשוב – פגראש – סיביו – חזרה לברשוב
  אורך המסלול: כ -320 ק”מ
 5. ברשוב – כפר פרז’מר – סלניק פרחובה – סיניה – חזרה לברשוב
  אורך המסלול: כ -250 ק”מ

טיולי כוכב מ–סיביו

 1. סיביו – קורטאה דה ארג’ש – ארפו – סכר ואגם וידררו – חזרה לסיביו
  אורך המסלול: כ -160 ק”מ
 2. סיביו – פגראש – בראן – ראשנוב – ברשוב – חזרה לסיביו
  אורך המסלול: כ -340 ק”מ
 3. סיביו – מדיאש – אלבה יוליה – חזרה לסיביו
  אורך המסלול: כ -240 ק”מ
 4. סיביו – קלימנשטי – חזרה לסיביו
  אורך המסלול: כ -180 ק”מ

טיולי כוכב מ–סיגישוארה

 1. סיגישוארה – פגראש – ברשוב – חזרה לסיגישוארה
  אורך המסלול: כ -270 ק”מ
 2. סיגישוארה – בירטן – מדיאש – חזרה לסיגישוארה
  אורך המסלול: כ -120 ק”מ

טיולי כוכב מ–רמניקו ולצ'ה

 1. רמניקו ולצ'ה – קורטאה דה ארג’ש – ארפו – סכר ואגם וידררו – חזרה לרמניקו ולצ'ה
  אורך המסלול: כ -160 ק”מ
 2. רמניקו ולצ'ה – קורטאה דה ארג’ש – ארפו – סכר ואגם וידררו – פיטשטי –חזרה לרמניקו ולצ'ה
  אורך המסלול: כ -220 ק”מ
 3. רמניקו ולצ'ה – סיביו – חזרה לרמניקו ולצ'ה
  אורך המסלול: כ -220 ק”מ
 4. רמניקו ולצ'ה – טרגו ג'יו – חזרה לרמניקו ולצ'ה
  אורך המסלול: כ -250 ק”מ

טיולי כוכב מ–טרגו ג'יו

 1. טרגו ג'יו – הורזו – רמניקו ולצ'ה – חזרה לטרגו ג'יו
  אורך המסלול: כ -250 ק”מ
 2. טרגו ג'יו – הורזו – רמניקו ולצ'ה – קלימנשטי – חזרה לטרגו ג'יו
  אורך המסלול: כ -280 ק”מ
 3. טרגו ג'יו – הונדוארה – חזרה לטרגו ג'יו
  אורך המסלול: כ -290 ק”מ