Village Museumמדריך מוסמך דובר עברית | טיולים ברומניה
מוזיאון הכפר בבוקרשט המציג בתים שונים מתקופות שונות שהובאו מכל האזורים ההיסטוריים של רומניה. הבתים הינם אותנטיים מאוד עם כל הציוד והתכולה המקוריים, ממש השתקפות של החיים בכפרים של רומניה לאורך התקופות השונות.

מוזיאון הכפר בבוקרשט